Korte product omschrijving:
Runoffix Lamellenafscheider 10l/s 1980 liter slib type ML.

Het leveringsprogramma van de Aquafix Lamellenafscheiders (klasse I) omvat:

- Lamelleneafscheider beton standaard leverbaar in de capaciteiten vlg NEN-EN 858:
- 3 l/s., 6 l/s., 8 l/s., 10 l/s., 15 l/s., 20 l/s., 25 l/s., 30 l/s., 40 l/s., 50 l/s.
- Piekbelastingen: 15 l/s., 30 l/s., 75 l/s., 100 l/s., 125 l/s., 150 l/s., 200 l/s., 250 l/s.
Grotere en andere capaciteiten op aanvraag.
- De afdekking betreft verkeersklasse D 400 kN.
- Optioneel: afdekkingen verkeersklasse B 125 kN. (minderprijs)
- Optioneel: opzetstukken per 100 mm.
- Optioneel: opzetringen (gelijk aan de afscheider diameter) per 500 mm.
- De afscheider is uit te breiden met:
- Optioneel: Bijpassende Pré afscheidings sedimentatieput.
- Optioneel: Bijpassende slibvangput
- Optioneel: Bijpassende controleput
- Optioneel: Flexibele koppelingen (vangt eventuele zettingen op, op de aansluitingen)
- Optioneel: Een terugslagklep, deze zorgt ervoor dat er geen water terug kan lopen in de lamellenafscheider.
- Optioneel: Oliealarminstallatie (OMS) geeft een alarmsignaal als de maximale olielaag bereikt is (verplicht vlg. NEN-EN858).

De standaard AQUAFIX betonnen lamellenafscheiders zijn voorzien van een rendementsattest vlg. TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens NEN EN 858 (voorheen de DIN 1999 en NEN 7089). Deze lamellenafscheider heeft een rendement <5mg/ltr. en is geschikt voor lozing op open water.

De Aquafix lamellenafscheiders worden o.a. toegepast bij:
- Terreinafwateringen
- Woonwijk hemelwater afkoppelingen
- Bussluizen
- Afwateringen rotonden
- Afwatering industrie
- Afwatering openbare wegen / fietspaden
- Laad-en loskuilen, laadperrons
- Parkeerplaatsen
- Langs wegen

Op aanvraag kan de lamellenafscheider geheel op maat worden gefabriceerd.

Wat is een lamellenafscheider ?
Een lamellenafscheider is een put die in het rioolstelsel wordt geplaatst en als doel heeft minerale oliën, vetten en slibdelen uit het afvalwater te halen. Een lamellenafscheider zorgt ervoor dat er een ‘schone’ lozing op het openwater plaats vindt. Een lamellenafscheider beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat het oppervlaktewater vervuild wordt. Een lamellenafscheider dient geplaatst te worden in het rioolleidingwerk na het lozingspunt en vóór de aansluiting op het openwater.

De beproefde techniek van een Aquafix MLS Runoffix Lamellenafscheider:
Het met zware metalen, olie- en slibdeeltjes vervuilde run-off water van terreinen stroomt via de inlaat in de inlaatkamer met rem- en verdeelschot. Hier wordt de waterstroom afgeremd en in twee separate deelstromen verdeeld. Vervolgens stroomt het water horizontaal uit naar de buitenste ring van de lamellenafscheider; de pre-separatiezone. Hier zal door een langzame gelijkmatige wandstroming met een snelheid lager dan 2,5 cm/sec (door gravitaire afscheiding) een groot gedeelte van de lichte olie- en zware slibdeeltjes (≥ 50 µm) opdrijven en bezinken. In de buitenste ring vormt de afgescheiden olie een drijflaag aan de oppervlakte en de bezonken slibdeeltjes een sedimentlaag onder in de put. Door de lage watersnelheid en oppervlaktebelasting (< 1 cm/sec) woelt deze sedimentlaag niet op.

Het voorgezuiverde afvalwater uit de pre-separatiezone stroomt vervolgens in de binnenste ring van de afscheider. In de lamellenseparatiekamer stroomt het water gelijkmatig omhoog door het lamellenpakket, wat bestaat uit een groot aantal schuin oplopende honingraadvormige kanaaltjes. Door het grote oppervlak van de kanaaltjes ontstaat er een laminaire waterstroming bij een oppervlaktebelasting die kleiner is dan de in de WRW gestelde maximumbelasting van 1 m/h. Dit gunstige stromingspatroon zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de lichte deeltjes (< 50 µm) door het pakket opstijgen naar de drijflaag en de zware deeltjes (< 50 µm) bezinken in de stromingsluwe zone onder het lamellenpakket.
Een bijkomend zuiveringseffect van het lamellenpakket is dat het ook functioneert als coalescentiefilter. Kleine met olie vervuilde deeltjes worden door het lamellenmateriaal aangetrokken (adhesie) en verzamelen zich er als een dunne film. Die film trekt weer andere olievervuilde deeltjes aan (cohesie) waardoor de deeltjes samenkleven tot grotere deeltjes. Op het moment dat deze grotere deeltjes genoeg aangegroeid zijn, overwint de zwaartekracht de cohesiekracht. De lichte deeltjes ontsnappen uit de filmlaag en drijven als grote druppels op in de drijflaag, welke zich nivelleert met de drijflaag in de buitenring.
Uiteindelijk stroomt het gezuiverde water in de onderste kamer van de buitenring. De hydraulische vorm van deze laatste trap is zo ontworpen dat er ook hier een zeer lage watersnelheid is. Er treedt een naseparatie effect op. Het gezuiverde water verlaat de lamellenafscheider uiteindelijk via de uitlaatstijgbuis met debietregelklep.

Zie de bijlagen voor meer informatie over de Aquafix coalescentieafscheiders (OBAS).

Meer informatie over lamellenafscheiders ? www.lamellenafscheider.com

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste capaciteit lamellenafscheider in uw situatie.

Toon de volledige productomschrijving »

Product type

Lamellenafscheiders


Algemeen

Product naam:

RUNOFFIX LAMELLENAFSCHEIDER, materiaal beton, vlg. NEN-EN 858.

Nederlands Fabrikaat:

AQUAFIX MILIEU

Product type:

RFC

Certificering:

VOORZIEN VAN RENDEMENTS ATTEST LGA / TÜV RHEINLAND

Capaciteit:

10 l/s. vlg. NEN-EN 858 (EURONORM).

Inhoud slibvang:

1.980 liter.

Emissie vlg. TÜV:

2,7 mg/ltr.

Materiaal:

Prefab gewapend beton, betonkwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 vlg. EN206-1.

Beton element met:

KIWA certificaat op basis van BRL 5070.

Deksel en onderhoudsschacht:

1 putrand met deksel verkeersklasse B. 125 kN. vlg. NEN-EN 124.

Aansluiting inlaat:

Door u te bepalen: Ø 125 / Ø 160 / Ø 200 / Ø 250 / Ø 315 / Ø 400 mm.

Aansluiting uitlaat:

Ø 400 mm.

Inbouwdiepte:

T1 = 950 mm., T2 = 1000 mm.

Hoogte minimaal (uitwendig):

Bij T2 = 1000 mm., TH = 2600 mm.

Diameter (uitwendig):

Ø 2300 mm.

Gewicht:

Totaal ca. 7.450 Kg.

Eenheid:

per stuk

Materiaal keuze:

Beton

Capaciteits keuze (l/s):

10

Verkeersklasse:

D 400 kN.

Schrijf een recentie:


Naam:

E-mailadres:


Rating :

Ster Ster Ster Ster Ster

Recensie: